FOX DEKORATOR

Exkluzívne systémy na dekoráciu stien

DEKORAČNÍ BETON

BALENÍ SPOTŘEBA BARVA
4 kg cca 4,5 m² šedá

Technická dokumentácia

Dokumenty k produktu


1,552.00

Popis

POPIS A ÚČEL

DEKORAČNÍ BETON – omítka se používá k vytváření dekoračních efektů na stěnách v budovách. Je vhodná pro dekorování moderních i klasicky laděných prostorů.
Místo aplikace: stěny a stropy uvnitř budov; bydlení a veřejné budovy (kanceláře, služby, nákupní střediska)

Druhy podkladů: omítka, beton, kámen, sádra, dřevěné panely a všechny nosné podklady po vyčištění a přípravě

 

VLASTNOSTI

  • – strukturovaná barva na bázi vápence, přírodního pojiva a plniv
    – připravena k použití
    – zajišťuje dýchání stěn
    – vytváří odolný povrch

 

APLIKACE

Příprava podkladu
Podklad by měl být:

– stabilní
– po nátěru by měl schnout na vzduchu
– stabilní při přibližně 20 °C a 55 % vlhkosti
– v případě nerovného podkladu je třeba aplikovat produkt FINITO
– čistý
– zbavený prachu a starých malířských nátěrů a jiných vrstev
– zbavený jakýchkoliv nečistot, zbytků vosků a tuků

Příprava produktu
Produkt je ihned připraven k použití. Před použitím důkladně promíchejte, aby se sjednotila konzistence.

 

Zbarvení
Produkt je barevně definován. Barvu můžete rozbít přidáním koncentrátu.

Malba válečkem

Před zahájením práce si naplánujte pořadí a způsob nanášení vrstev a zkontrolujte konečný účinek na malém vzorku! Barva by se měla nanášet válečkem na omezenou plochu (přibližně 1 m²) a vyhladit hladítkem, dokud je dostatečně vlhká a náchylná na deformaci. Následně nanášíme a vyhlazujeme další části zdobeného povrchu.

Před nanesením druhé vrstvy barvy by měl být celý dekorovaný povrch mírně navlhčený vodou. Druhá vrstva by měla být nanesena na celý povrch přiměřeně k předchozí. Během fáze sušení barvu vyrovnejte plochým okrajem hladítka. Po vyhlazení se póry uzavřou a povrch získá charakteristickou hladkost.

Aplikace hladítkem

Před zahájením práce si naplánujte pořadí a způsob nanášení vrstev a zkontrolujte konečný účinek na malém vzorku! Aplikujte dvě vrstvy nátěru. První vrstva by měla být nanesena hladce, na tloušťku zrna a měla by se zcela nechat zaschnout (12–24 hodin, v závislosti na klimatu v místnosti).

Před nanesením druhé vrstvy barvy by měl být celý dekorovaný povrch mírně navlhčený vodou. Druhá vrstva by měla být nanesena na celý povrch a vyrovnaná.
Během fáze sušení barvu srovnejte plochým okrajem hladítka. Po vyhlazení se póry uzavřou a povrch nabude charakteristickou hladkost. Po provedení získáme hladký lesklý saténový povrch.

 

Zabezpečení
Lak by se měl nanášet měkkým štětcem křížovými pohyby. Je možné, že bude nutné nanést více než jednu vrstvu laku. Dekorativní efekt závisí hlavně na vynalézavosti zhotovitele jakož i na stavu podkladu a tloušťce nanesených vrstev.

SPOTŘEBA
V průměru se spotřebuje 0,9 kg/m² (2 vrstvy). Pokrytí závisí na struktuře a savosti podkladu, způsobu jeho přípravy, zamýšleném dekorativním účinku, zkušenostech zhotovitele, počtu vrstev a zvoleném způsobu aplikace.

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hustota: přibližně 1,3–1,4 kg/dm³
Teplota při aplikaci: od +5 °C do +30 °C; při nízkých teplotách a/nebo zvýšené vlhkosti je doba schnutí delší
Počet vrstev: 2
Doba schnutí: přibližně 12 hodin *
Aplikace další vrstvy: po 12–24 hodinách *
Celková doba schnutí (od začátku používání): přibližně 24 h *
Platnost: 24 měsíců

* Doporučená doba schnutí pro podmínky aplikace při teplotě přibližně 23 °C a 55% vlhkosti. Při nižších teplotách a zvýšené vlhkosti se může doba schnutí prodloužit.


TECHNICKÉ POŽADAVKY
DEKORAČNÍ BETON splňuje požadavky PN-EN 13300: 2002.

DŮLEŽITÉ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Noste ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle a ochranu obličeje.
PŘI STYKU S KŮŽÍ (NEBO VLASY): Znečištěný oděv okamžitě svléknout. Opláchněte pokožku vodou. Pokud se objeví podráždění pokožky nebo vyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Odstraňte kontaktní čočky, pokud je to možné, a pokračujte ve vyplachování. Produkt je třeba udržovat a skladovat v těsně uzavřených nádobách, v suchých podmínkách. Použité nářadí je nutné ihned po ukončení práce omýt vodou.

Výrobek se používá v těchto efektech:

Efekt DEKORAČNÍ BETON

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „DEKORAČNÍ BETON“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *